SEİS Duyurusu

Sayın Meslektaşımız,

Son günlerde kurlarda yaşanan artış dolayısı ile sektörümüzün yaşadığı sıkıntıları görüşmek amacıyla 14.08.2018 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Recep Uslu, Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Tan ile Tıbbi Cihaz Sektör Platformu Üyeleri olan SEİS, TÜMDEF, SADER, ARTED, ORDER Başkanlarının katıldığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıda aşağıdaki konularda sektörün yaşadığı sıkıntılar anlatıldı. Bu sıkıntılar tutanak haline getirilerek bugün TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz, Recep Uslu ve Tıbbi Cihaz Sektör Platformu üyesi Kuruluşların Başkanları ile birlikte Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’ye iletildi. Sayın Bakanın da bu sorunların farkında olduğunu gördük.

Ayrıca bayramdan önce sektörümüzü rahatlatmak amacıyla Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden sektörümüzün alacaklarının bayramdan önce ödenmesini talep ettik. Sayın Bakan bu konuda bize destek olacağını belirtti.

Sektör Olarak Sağlık Bakanlığına ilettiğimiz sorunlar ve önerilerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Sonuçlanmış ihalelere ilişkin hastaneler tarafından %20 iş artırımı yapılmaktadır. Zaten eski kurdan yapılmış olan bu ihalelerdeki iş artışları firmaları zor durumda bırakmaktadır. (KHGM)SUT fiyatları son 8 yıldır güncellenmemektedir. Kur artışına bağlı olarak firmaların maliyetleri ve satış fiyatları artmakta olup ileride tıbbi cihaz temininde problemlerin yaşanmaması için SUT fiyatlarının güncellenmesi oldukça önemlidir. (SGK)İlaçtaki yıllık yapılan fiyat güncellenmesine benzer şekilde tıbbi cihazda da yıllara sari bir fiyat güncellemesi yapılmalı ve TİTCK tıbbi cihazlarda fiyatlandırma konusunu gündemine almalı. (TİTCK)Firmalara yapılan geri ödemelerin hastaneler üzerinden gerçekleşmesi; hastanelerin bu girdileri kendi finansal ihtiyaçlarında kullanmasına ve firmaların ödemelerini çok uzun vadelere yaymalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle firmalara doğrudan geri ödeme yapılabilecek bir modele geçilmesi önem arz etmektedir. Ürün Takip Sistemi’nde tekil takibin de yer alması nedeniyle doğrudan ödeme işleminde bu sistemin kullanılması düşünülebilir. Böylece kayıt dışı ekonomi, fiyat belirleme ve daha etkin pazar analizleri için ciddi bir veri kaynağı sağlanmış olur. (SGK)Tıbbi cihaz alanında çok fazla kongre düzenlenmektedir. Özellikle ortopedi alanında bir yıl içerisinde altmışa yakın farklı kongre yapılmaktadır. Bu durum sponsor olan firmaları mali açıdan zorlamaktadır. Ayrıca kongre desteklerinin Dolar yerine TL bazında yapılması büyük önem arz etmektedir. (TİTCK)İhalelere ilişkin yaklaşık maliyetlerin hesaplanmasında sadece MKYS sistemindeki geçmiş ihalelerdeki tutarların kullanılması ve kur artışının dikkate alınmaması firmaları mali açıdan zor durumda bırakmaktadır. Bu stratejinin devam etmesi halinde firmalar ihalelere teklif vermek istemeyecek ve tedarik problemleri başlayabilecektir. (KHGM)Satın alma modelinin daha dinamik, güncel ekonomik durumlara paralel ve her iki tarafın yararına olabilecek şekilde revize edilmesi oldukça önemlidir. (KİK-KHGM)İyi imalat uygulamaları (GMP) kılavuzunun yayımlanması ve uygulanmaya başlaması kalite standartlarını ve asgari güvenlik kriterlerine karşılamayan ürünlerin (özellikle uzak doğu menşeili ürünlerin) piyasada bulunma olasılığını ciddi derecede azaltacaktır. (TİTCK)Firmaların yaşadığı ekonomik problemler ve piyasadaki daralma dikkate alındığında vergi ödemelerinin belirli bir süre ötelenmesi veya kamudan alacaklarımız ile mahsup edilmesi faydalı olacaktır. Diğer ülkelerde benzer uygulamalar yapılmaktadır. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)Tıbbi cihaz sektörü için ithal edilen hammaddelere ödenen KDV miktarı %18 iken firmaların işlem sonrası ürettikleri nihai ürünleri %8 KDV ile satmaları bir KDV kaybı meydana getirmektedir. Bu KDV kaybının giderilmesi için çalışmaların yapılması firmaların mali yüklerini azaltarak pazarda tutunmalarına ciddi katkı verecektir. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Av. Refika ESER

Genel Sekreter

Copyright © 2018 TÜRKİYE SAĞLIK ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI, Tüm hakları saklıdır.


15 Ağu 2018