Solunum Devresi

Solunum Devresi

• Erişkin/Pediatrik/Neonatal hasta seçenekleri.
• Koruge /Smoothbore / Uzayabilen hortum.
• Kullanıcı talebine göre belirlenen hortum uzunlukları.
• Sıvı boşaltımı için açıldığında kaçak vermeyen valfli su tutucu.
• Basınç ve sıcaklık ölçüm portları içeren Y konektör.
• Hortum askısı.

Solunum devresi nedir?

Solunum devresi hastaya oksijen, buğu, gaz, az miktardaki sıvı verme; karbondioksiti çıkarma gibi işlemler için kullanılır. Açık sistemler, yarı açık sistemler, kapalı sistemler ve yarı kapalı sistemler şeklinde sınıflandırılır. 

Açık sistemlerde sınırsız ortam havası kullanılır. Yarı açık sistemlerde ortam havası kullanılırken bir aparat ya da rezervuar balonu da kullanılır. Kapalı sistemlerde hiçbir gazın girmediği bir alanda soluma sağlanır. Yarı kapalı sistemlerde ortam havası engellenirken, soluma için kontrollü şekilde bir kaynak kullanılır.
 

Benzer Ürünler