3 Yollu Musluk

3 Yollu Musluk

• İki ayrı IV sıvısından aynı anda infüzyon vermek.
• IV infüzyon için mevcut giriş bölgesinden bolus IV enjeksiyonu uygulamak.
• Mevcut IV giriş bölgesinden, yeni bir iğne deliği açmadan kan numuneleri almak.
• Yüksek riskli hastalarda iğnesiz ulaşım sağlamak.

Benzer Ürünler